Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту